บทนำสู่นิทรรศการ

งานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ผนังม่านประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมแห่งชาติจีนซึ่งเรียกว่าวินดอร์เอ็กซ์โปไชน่า (WINDOOR EXPO CHINA) ในเดือนมีนาคมแต่ละปีจะดึงดูดวิสาหกิจที่มีแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ 600 แห่งเพื่อแสดงสินค้า20000 +ผลิตภัณฑ์ใหม่ผนังม่านประตูหน้าต่างอลูมิเนียมและอุปกรณ์เสริมให้โซลูชันทางเทคโนโลยีใหม่สำหรับนักพัฒนาหน่วยงานออกแบบและก่อสร้างและเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพทางการตลาดสำหรับพ่อค้าโดยผ่านการจัดกิจกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลที่มีผลกระทบทางอุตสาหกรรมมากที่สุดงานแสดงสินค้าผนังม่านประตูและหน้าต่างพร้อมที่จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการระดับสูงหลายรอบเพื่อให้คุณสามารถจับแนวโน้มอุตสาหกรรมผนังม่านประตูหน้าต่างได้ทันท่วงที

ผู้จัดงานบริษัท              งานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ผนังม่านประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมแห่งชาติจีนครั้งที่24

เวลากิจกรรม                วันที่11มีนาคม2018 09 : 30-17: 00น. วันอาทิตย์
                                 วันที่12มีนาคม2018 09: 00-17: 00น. วันจันทร์
                                 วันที่13 มีนาคม2018 09: 00-14: 00 น. วันอังคาร

ผาโจวกว่างโจว            สถานที่จัดแสดงนิทรรศการโพลีเวิลด์เวิลด์เทรดเซนเตอร์ ผาโจวกว่างโจว
                                 (เลขที่ 1000ถนนซินก่างตุง เขตไห่จูเมืองกว่างโจว)

โชว์รูม                         ห้องที่1 ห้องที่2 ห้องที่3 ห้องที่4 ห้องที่5 ห้องที่6 ชั้นที่B1(ห้องที่7)

ผู้จัดงานบริษัท           ผู้จัดงานบริษัท กว่างโจว ซีดี โปเอ็กซ์ฮิบิชั่น จำกัด >>

 

ไฮไลต์งานแสดงสินค้าผนังม่านประตูและหน้าต่างประจำปีคศ.2018
- 600 + บริษัทแบรนด์20000 + การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้โซลูชั่นทางเทคโนโลยีใหม่สำหรับนักพัฒนา หน่วยงานออกแบบและก่อสร้าง;


- กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ83รอบ กิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดทั้งปี 50รอบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่นำหน้าและโซลูชั่นทางเทคโนโลยีสำหรับริษัทวิศวกรรม หน่วยงานออกแบบ;

- ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลประจำปีที่มีแนวโน้มตลาด ซี่งได้รับคัดเลือกจากกรรมการพิจารณระหว่างประเทศหลายร้อยราย เพื่อให้ตัวแทนการค้ายึดโอกาสทางการตลาด;"ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลประจำปี" ภาษาอังกฤษ:


- การบริหารการจับคู่สำหรับผู้ซื้อเฉพาะ"1 ต่อ 1" จะแนะนำผลิตภัณฑ์ประกอบที่มีอัตราส่วนราคาประสิทธิภาพที่ดีที่สุด สำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ !

พื้นที่จัดนิทรรศการ 7แห่ง

ผู้จัดงานจะเสริมสร้างคุณภาพวินดอร์เอ็กซ์โปไชน่าครั้งที่24(The 24thWindoorExpoChina)งานจัดแสดงสินค้าฯจะผสมผสานเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าตึกและผนังม่านประตูและหน้าต่างอัพเกรดและบูรณาการเป็นเจ็ดประเภทหลักและพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ

>>พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับธีมระบบผนังม่านประตูและหน้าต่าง
>>พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับธีมประตูและหน้าต่าง หน้าตึก
>>พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับธีมโปรไฟล์ผนังม่าน ประตูและหน้าต่าง
>>พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับธีมอุปกรณ์ผนังม่าน ประตูและหน้าต่าง
>>พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับธีมฮาร์ดแวร์และฟิตติ้ง
>>พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับธีมกาวยึดติดโครงสร้างอาคาร

การจัดวางรูปแบบพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการที่ถูกต้องจะนำไปสู่แนวโน้มการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาห

กรรมขั้นต้นและขั้นปลายต่อไป

- การใช้ศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศฟรี (VIP Lounge)

- การเข้าร่วมกิจกรรม "ไกด์ทัวร์งานจัดแสดงนิทรรศการ"ฟรีที่นำโดยพนักงานมืออาชีพ ให้บริการบรรยายด้วยภาษาอังกฤษ

- การเข้าร่วมกิจกรรมการจับคู่ผู้ซื้อ "Overseas Buyer Matchmaking Salon" ฟรี เพื่อจับคู่กับวิสาหกิจจีนที่ยอดเยี่ยมอย่างถูกต้อง

- ให้บริการการแปลด้วยภาษาจีนและภาษาอังกฤษฟรีในงานจัดแสดงนิทรรศการ

- ผู้ชมลงทะเบียนล่วงหน้า


- รายชื่อผู้เข้าร่วมงานฯประจำปี 2018


คู่มือการจราจร

สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ โพลีเวิลด์เวิลด์เทรดเซนเตอร์ ผาโจว กว่างโจว
เลขที่ 1000ถนนซินก่างตุง เขตไห่จูเมืองกว่างโจว

โดยรถไฟใต้ดิน:
ออกจากสถานี C, Pazhou, สาย 8

จากสนามบิน:
ใช้รถไฟใต้ดินสาย 3 และไปยังสาย 8 ที่สถานี Kecun ลงที่สถานี Pazhou ทางออก C B. ขึ้นรถสาย 3 Airport Express ไปยัง New Rosedale Hotel และขึ้นรถไฟใต้ดินสาย 8 ไปยัง Pazhou Station ลงที่ทางออก C C. ใช้รถแท็กซี่: ประมาณ 38.5 กม